Anasayfa  Kurumsal  Markalarımız  İletişim
 
Skip Navigation Links
Temel Kavramlar
Temel Kavramlar

PATLAYICI ATMOSFER (EXPLOSIVE ATMOSPHERE)

Atmosferik şartlar altında, alevlenebilir gaz, sıvı, buhar, sis veya toz halindeki maddelerin hava ile yaptıkları karışımın; herhangi bir ateşleme oluştuğunda yanma işleminin tüm yanmamış karışıma yayıldığı, etkilediği olaydır. (TS EN 13237,2003:18)

COWARD ÜÇGENİ

OKSİJEN + YAKIT + ATEŞLEME KAYNAĞI = YANMA

GAZ - TOZ PATLAMASI - PATLAMA BEŞGEN

OKSİJEN + YAKIT + ATEŞLEME KAYNAĞI + KAPALI ALAN + KONSANTRASYON = PATLAMA

 

TEHLİKE BÖLGELERİ / ZONES

Patlayıcı hava-gaz karışımının bulunduğu veya bulunma ihtimalinin olduğu yerlerdir.

Tehlikeli bölgelerin Sınıflandırılması

Patlamayı önleme kurallarının uygulanabilmesi için; yanıcı gaz ve buharlarının havaya karışabilme ihtimalinin olduğu sahaların ve bu sahalar içerisinde yanıcı gaz ve buharlarının bulunabilme ihtimallerinin bilinmesine ihtiyaç vardır. Bunun için bu alanlar aşağıdaki şekilde sınıflandırılmalıdır:

Bölge/Zone 0: Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler. (Patlama limitlerinin altında, patlama limitlerinde veya patlama limitlerinin üzerinde devamlı olarak veya uzun süreli periyotlarla bulunduğu ya da bulunma ihtimalinin olduğu sahalar. Gaz bulunma ihtimali: Pa= 1)

Bölge/Zone 1: Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma artlarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler. (Patlayıcı karışımın zaman zaman veya periyodik olarak oluşabildiği veya oluşma ihtimalinin olduğu sahalar. Gaz bulunma ihtimali: Pa ~ 1)

Bölge/Zone 2: Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma şartlarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler. (Patlayıcı karışımın oluşma ihtimalinin çok az olduğu ortamlar. Gaz bulunma ihtimali kO < Pa <1)

Bölge/Zone 20: Havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşabilecek yerler.

Bölge/Zone 21: Normal çalı ma artlarında, havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.

Bölge/Zone 22: Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde yanıcı tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerlerdir.


Berilyumun Zararları Temel Kavramlar Yönetmelik Tüzük ve K.. ATEX Kapsamında Dikka.. ExPROOF Ekipmanların ..
ExPROOF Ekipmanların .. ExPROOF Alet/Cihaz
RSS XML Site Map bronzendustri.com © 2017 Tüm hakları saklıdır. Dizayn ve Programlama  Innovasyon It Web